Men kan zich laten inwijden in Reiki-I, Reiki-II, Reiki-IIIa en Reiki-IIIb. Na deze vier inwijdingen is men Reiki-master. Inwijdingen vinden plaats op een nader af te spreken zaterdag en is van 09:30 uur tot 17:00 uur. Aan te raden is het boek: “De kern van Reiki” van Diana Stein aan te schaffen.

REIKI-I

Bij voldoende deelname wordt er Reiki-I-inwijding gegeven. Na de Reiki-I-inwijding is men in staat zichzelf en/of anderen te behandelen.

Tijdens de lesdag wordt aandacht besteed aan:

 • wat is Reiki?
 • wat kun je met Reiki?
 • anatomie en energiesysteem;
 • aura, chakra’s en merdianen;
 • Reiki-I-inwijding;
 • het aanleren van de methode en Reiki met elkaar oefenen.


REIKI-II

De tweede Reiki-inwijding vindt een half jaar na de Reiki-I-inwijding plaats. Deze tweede fase van de Reiki-inwijding gaat over healing op afstand.

Op de dag van de Reiki-II-inwijding worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • wat is helpen?
 • hoe kan je ondersteunende energie naar iemand zenden?
 • het richten van de aandacht;
 • hoe leg je contact met de energie van de ander?
 • grenzen stellen en adequaat handelen;
 • Reiki-II-inwijding.
 • Na de inwijding is er gelegenheid om Reiki-II-methode met elkaar te oefenen.

REIKI-III: IIIA en IIIB

Deze Reiki-fase (Reiki-IIIA) staat in het teken van Reiki-master.

Hierbij zijn de volgende onderwerpen van belang:

 • het uitwisselen van ervaringen van Reiki I en Reiki II en het verdiepen hiervan;
 • hoe zet je je kennis, ervaring, wijsheid en dienstbaarheid in ten behoeve van de ander en jezelf;
 • de Reiki-III-inwijding.

Bij voldoende belangstelling leid ik mensen op om Reiki-inwijdingen en Reikilessen door te geven (Reiki-IIIB). Hier is een diepere kennis en meer ervaring voor nodig. Men kan hiervoor contact met mij opnemen.