Eén van de toepassingen van handanalyse is het geven van adviezen voor beroepskeuzerichting. De handanalyse geeft onder andere informatie over aanleg, karakter, ervaringen en bekwaamheden van de persoon.

Met behulp van deze informatie is het mogelijk een advies over opleidingsrichting en beroep te kunnen samenstellen.

Voorafgaand aan het opstellen van het beroepskeuzeadvies dient een volledig consult handanalyse te worden gehouden. De volledige handanalyse is vereist om een juist en goed onderbouwd advies te kunnen opstellen.

De kosten van een advies voor beroepskeuze zijn dus gelijk aan het volledige consult handanalyse.