Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die behoefte hebben aan persoonlijke aandacht voor hun problemen, vragen en belemmeringen. Steeds meer mensen doen dan ook een beroep op een coach. De coach ondersteunt de persoon in zijn persoonlijk veranderingstraject. Het veranderingstraject kan betrekking hebben op levensvragen, werksituaties, toekomstplanning en persoonlijk functioneren.

Met behulp van coaching wordt die persoonlijke aandacht gegeven. Het belangrijkste is dat de coach voor de cliënt een klankbordfunctie vervult. Hierbij zijn het stellen van vragen, aandachtig luisteren, zelfreflectie, spiegelen en soms confronteren belangrijke onderdelen.

Bij het coachen staat de vraag van de cliënt centraal. De vraag bepaalt de richtingen aanpak van het coachingsproces. Allereerst zal de vraag of probleemstelling voor zowel de cliënt als de coach helder moeten zijn. De vraag van de cliënt komt altijd voort uit het feit dat zijn huidige situatie niet gewenst is of niet voldoet. De cliënt wilt zijn situatie verbeteren. Ik ondersteun de cliënt bij het proces hoe de gewenstesituatie te bereiken.

De gegevens uit een afgenomen handanalyse zijn een krachtige ondersteuning bij het vormgeven en richting bepalen van het coachingsproces.