Nadat men inzicht in zijn/haar karakter vanuit de handen heeft verkregen is het mogelijk om met behulp van handpalmtherapie de gevonden aandachtspunten naar betere kwaliteiten om te zetten.

Hiervoor gebruik ik een therapievorm die je direct in contact met je onderbewuste brengt. In contact met je onderbewuste is het doel inzicht te krijgen in je problemen die in deze bewustzijnslaag zijn opgeslagen. Door het verkregen inzicht is het mogelijk de problemen op te lossen. Hulpmiddel bij deze therapievorm is de hypnotische trance.

Het fenomeen trance is iedereen bekend. Wij ervaren de natuurlijke trance als wij zo in gedachten opgaan dat de buitenwereld naar de achtergrond treedt en wij niet merken dat iemand ons aanspreekt.

Hypnotische trance heeft een aantal kenmerken die goed bruikbaar zijn om met onze onderbewuste drijfveren te werken.

Deze kenmerken zijn ontspanning, oproepen en verwerken van belemmerende overtuigingen en oude herinneringen en verhoogde lichamelijke en geestelijke vatbaarheid voor goede ideeën.

Door gerichte aandacht kunnen wij samen op zoek gaan naar de informatie die nodig is voor heling. Als jouw begeleidster help ik je om jouw binnenwereld te verkennen. Welke hindernissen, blokkades zijn aanwezig die je belemmeren om jouw problemen op te lossen?

Door middel van de communicatie met het onderbewuste kunnen therapeutische interventies krachtig werken en kan in een kort tijdsbestek goede resultaten worden behaald.

Een andere vorm van therapie, die gebruikt kan worden is de regressietherapie: een therapievorm die zich bezig houdt met het verleden. Regressie betekent namelijk teruggaan in de tijd. Met behulp van regressietherapie is het mogelijk terug te gaan naar het ontstaansmoment van de klacht/het probleem en daar belangrijke inzichten te krijgen. Zoals onder andere teruggaan naar je vroege jeugd tot en met de baarmoeder aan toe. Ook reïncarnatietherapie en voorouderregressie is onderdeel van regressietherapie.