Cursussen

Basis cursus

Bij handlezen gebruik je de handen als spiegels van de ziel. Door iemands hand te lezen verkrijg je belangrijke informatie over onder andere zaken als persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, relaties, beroeps- en studiekeuze en het opvoeden van kinderen. Met handlezen stel je bovendien op praktische en eenvoudige wijze diagnoses.

Ik heb voor de mensen, die geïnteresseerd zijn om zelf ook handen te kunnen lezen, een basiscursus handanalyse opgezet. Deze cursus handanalyse is voor degenen die meer inzicht willen krijgen in zichzelf en anderen door middel van het leren analyseren van handen. Je ontdekt een wereld vol met informatie, informatie die schuilgaat achter elke lijn, elke heuvel en elk teken in de hand!

Met deze verworven kennis over handanalyse heb je een methode in handen waarmee het onder andere mogelijk is om talenten, karakter, de sterke en minder sterke kwaliteiten van jezelf of iemand anders vast te stellen.

Vervolgcursussen

Na het volgen van de basiscursus kun je een vervolgcursus doen, waarin je dieper ingaat op de theorie. Elke vinger wordt gedetailleerder behandeld. De betekenis van allerlei tekens in de hand wordt uitgelegd. Je leert meer te vertrouwen op je intuïtie en bent vooral bezig met het praktisch oefenen. Je krijgt inzicht in alle handlijnkundige begrippen en je leert zelfstandig een handanalyse uit te voeren.

Tijdens de cursus worden de basisprincipes van handanalyse uitgelegd, zoals de betekenis van de lijnen, vingers, heuvels, handvormen, temperatuur, tekens in de hand.

In de cursus wordt met een cursusmap gewerkt. In de cursus wordt gebruik gemaakt van de eigen handafdruk, handafdrukken van de medecursisten en anonieme voorbeelden.

De cursus is in groepsverband en als privéles te volgen.